Logopedagogia

Kezdőlap
/
Facebook
Elindult a logopedagogia.hu!
Köszöntjük Látogatónkat!

"Nem az a fontos, hogy én mit várok az élettől, hanem hogy az élet mit vár el tőlem."

Viktor E. Frankl (1905-1997)

"A logopedagógia nem volna más tehát, mint a frankli ember- és gyermekképen alapuló logoterápiás és egzisztenciaanalitikus szemléletű pedagógia, melynek célja az egziszenciális értelemben vett személy kibontakozásának segítése."

Pataky Krisztina

"Olyan szemlélet és módszertan, mely segít tanároknak, szülőknek, diákoknak, az iskolai élet valamennyi szereplőjének válaszokat találni korunk nagy kihívásaira. A logopedagógia kínálta módszertan és szemléletmód hasznosítható az iskolai élet szervezése és az egyéni életvezetés nevelői munka szintjén."

Kautnik András

"A logopedagógia a Viktor E. Frankl által alapított harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, a logoterápia és egzisztenciaanalízis elméleti és módszertani érvényesítése a pedagógiai munkában. Egy olyan személy-, érték-, és értelemközpontú pedagógiáról van szó, amely a görög-római és a zsidó-keresztény hagyomány emberképén nyugszik, de nem kér számon konkrét világnézetet, hanem - a pedagógiai viszony keretein belül - a személyt (gyermeket, tanulót, növendéket) a mindenkori szituáció értelemmegvalósítási lehetőségeivel szembesíti. A logopedagógia a felelősségre nevelésnek, az értelem megtalálásának és a lelkiismeret csiszolásának a korszerű pedagógiája."

Sárkány Péter