Logopedagogia

Kezdőlap
/
Facebook
Megküzdési technikák és stratégiák a tehetség kibontakozását hátráltató életvezetési problémákkal szemben - Logoterápiás és logopedagógiai megoldások

A képzés 30 órás (indítási engedély száma OH 957/88/2013) vagy 15 órás (a képzés leírása a MATEHETSZ oldalán) kreditpontot adó, akkreditált pedagógusképzés, melynek során a résztvevők szakmailag releváns áttekintést kaphatnak a logoterápiáról és annak pedagógiai alkalmazásáról, a logopedagógiáról. A képzés helyszíne Budapest, de több jelentkező esetén kihelyezett formában is megtartjuk.

Az áttekintést a gyakorlati alkalmazhatóság kontextusába helyeztük, így a pedagógiai munka, a tehetséggondozás egy fontos területén, a pedagógiai krízishelyzetekben mutatjuk be, milyen nagy jelentősége van a logoterápiás szemléletnek és módszertani felkészültségnek a pedagógia területén.

Célcsoportja a pedagógusok, kollégiumi nevelők, fejlesztőpedagógusok, akik mindennapi pedagógiai munkájukban tehetséges diákokkal foglalkoznak.  Elsősorban és az elsők között ők szembesülnek azokkal az életvezetési problémákkal (káros szenvedélyek, függőségek - pl. internet, drogok, stb.), krízisszituációkkal (párkapcsolati krízis, szülőkkel való kapcsolat, versenystressz), melyek fenyegetik a tehetség kibontakozását.

A pedagógus feladata felismerni a krízis mélységét, jellegét, s ha az terápiás helyzetet, szakembert nem igényel, akkor saját munkakörében kell segítenie a diákot az életvezetési problémákkal és krízishelyzetekkel való megküzdésben.

Ennek legalapvetőbb lépése - a logoterápia és annak pedagógiai vetülete a logopedagógia szerint - , hogy a diákot segítjük rálelni mindennapi küzdelmeinek értelmére, azaz segítünk szembesülni azzal a személyes és egyedi értékkel, aminek megvalósításáért ő a felelős.

A logoterápiát Viktor E. Frankl (1905-1997), a koncentrációs táborokat megjárt bécsi pszichiáter alapította. Az irányzat nevében a logosz - az értelem jelenik meg. Az értelem, a felismert értékek megvalósítása legszorosabban embervoltunkhoz tartozik, s ez hat a legmotiválóbban az emberi cselekvésre. A logopedagógia a pszichológiai-filozófiai irányzat pedagógiai vetülete és motivációelmélete, vallja, hogy a krízisek és életvezetési nehézségek azzal győzhetők le, ha ismét szembesülünk küzdelmeink értelmével, azokkal a lehetőségekkel, melyek épp a küzdelmekben, a küzdelmek által nyílnak meg nekünk.

Ezért a képzés módszertanában a hangsúly a gyakorlati szituációk megoldásán van, melyekben az elméleti órákon megismert tartalmak gyakorlati alkalmazására és a segítő beszélgetés elemeinek megismerésére, begyakorlására, ill. a spontán használt technikák tudatosítására, felülvizsgálatára kerül sor.

A képzés főbb témakörei:

1. Logoterápiai alapvetés: V. E. Frankl munkássága, a logoterápia fogalma, antropológiája.

2. Logopedagógia: Értelem, érték, lelkiismeret, felelősség, az élet feladatjellege a nevelésben.

3. Krízisszituációk a pszichológiában és pedagógiában

4. Pedagógiai krízisintervenciós lehetőségek: logoterápiás és logopedagógiai szemléletű megoldások. (Segítő beszélgetés, nondirektivitás, öndistancia, öntranszcendencia, dereflexió, paradox intenció a nevelési szituációkban.)