Szerencsésnek érzem magam, hogy Dr. Koncz Lajos lehetett fundamentális tanárom. Alig vártuk, hogy jöjjön órára, és sasként szárnyaljon a teológia birodalmában.  Minket pedig magával tudott ragadni erre az útra. Fölvett szárnyaira, és vele együtt repültünk óráról órára. Szédítő utazások voltak ezek. Amikor kicsengettek, szomorúság töltött el, alig vártam a következő óra kezdetét. Soha senki nem oltott belém ilyen mély szomjat a teológia iránt.

Még inkább a sors kegyeltjének érzem magam azért, hogy magától Dr. Molnár Máriától hallgathattam logoterápiát három éven keresztül, aki a Német és az Osztrák Logoterápia Egyesület kiképzésével is rendelkezik. Megismertetett Viktor Frankl életművével, a logoterápia és egzisztencia analízis elméletével és gyakorlatával.  Megismertetett azzal, hogyan lehet Frankl életművét a pedagógia területére, az élet más területeire átvinni.  Úgy éreztem, hogy erről mindenkinek tudnia kell. Ahhoz keresek társakat, hogyan lehet ezt a művet a fundamentális teológia területén is alkalmazni tudjuk.

Koncz tanár úr annak idején hiányolta, hogy nincs olyan személyiség-elmélet, amely Krisztus rejtett személyiségét megmagyarázná. Azt a titkot, ami személyiség mélységét közelebb hozza, érthetőbbé teszi. Freud két dimenzióról beszél az ember megértésében, Frankl háromról. Freud dimenziót veszít, Frankl rámutat a harmadikra.  Itt látom a  találkozási és kapcsolódási pontot a fundamentális tantárgy és a  Viktor Frankl logoterápiája és egzisztencia analízise között, amit Koncz professzor úr keresett írásai kiegészítéseként.

Viktor Frankl dimenzionál ontológiája, I. és II. törvénye az, A mi Krisztusunk című Koncz professzor úr által írt könyvéből hiányzik, és hiányzik más fundamentális könyvekből is. Amit Koncz professzor hiányolt, itt van Viktor Frankl, a III. bécsi iskola alapítója tanításában.  

Amióta hittant tanítok mindezek fényében úgy látom, hogy kiegészíti Krisztus misztériumának megértését Frankl személyiség-elmélete. Erre teszek kísérletet, hogy Jézus személyét jobban megértsék azok, akik szeretnének közelebb jutni Krisztushoz. A kérdés örök. Az-e Jézus, akinek mondja magát?

Könyvünk végére érve biztos választ tudunk adni, hisz a láthatatlant láthatóvá tévő Frankl személyiség elmélet segítségünkre van.  Jézus annak bizonyult, akinek mondta magát.

Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér, az Üdvtörténet alapjai az ész fényében a középiskolásoknak írt jegyzet szerzője. Ez a nagyszerű művet  középiskolás diákok részére írta, fundamentális tantárgy oktatására. Eszter nővér, csak a fejezetcímet adta meg jegyzetében, a III. Bécsi Iskola címmel, de nem dolgozta ki. Ezért szerkesztettem tovább e könyvbe Viktor Frankl tanítását más kiegészítésekkel együtt, befejezetlenül.

Esztergom, 2021.

Radics Dávid OFM

A jegyzet innen tölthető le.

Kautnik András recenzója Radics Dávid atya jegyzetéről.